Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Dróg


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-07-25 15:50:43


Specjalista – Wydział Dróg


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 21.07.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista  – Wydział Dróg
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że na ww. stanowisko pracy wpłynęła jedna oferta która nie spełniała wymogów formalnych – ogłoszenie o naborze nr 39/2022 z terminem składania ofert do dnia 15.07.2022 r

 

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso