Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Administracji


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-07-27 14:34:51


Specjalista – Wydział Administracji


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 26.07.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Administracji
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 38/2022 z terminem składania ofert do dnia 14.07.2022 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Elżbieta Małecka Rzeszów

 

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso