Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-06-21 15:35:46


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 20.06.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
– Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych 

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 29/2022 z terminem składania ofert do dnia 15.06.2022 r.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso