Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-03-09 08:16:53


Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Rzeszów, dnia 08.03.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o 10/2022 z terminem składania ofert do dnia  2.03.2022 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Krzysztof Siwek Leżajsk

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso