Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy specjalista – Wydział Dokumentacji Technicznej


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-03-22 15:12:25


Starszy specjalista – Wydział Dokumentacji Technicznej


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Rzeszów, dnia 21.03.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

 

Starszy specjalista – Wydział Dokumentacji Technicznej

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


 

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 8/2022 z terminem składania ofert do dnia 25.02.2022 r.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso