Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich.


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-02-09 10:31:02


Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich.


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Rzeszów, dnia 09.02.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 2/2022 z terminem składania ofert do dnia  17.01.2022 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Martyna Kaczmarska-Szkoła  Rzeszów

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso