Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Łańcucie


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2020-11-19 21:50:46


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Łańcucie


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 18.11.2020 r.

 

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – RDW Łańcut
…………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 5/2020 z terminem składania ofert do dnia 15.09.2020 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Dariusz Niemczyk

Rokietnica

2.

Marek Wasiuta

Przeworsk

 

Dyrektor

mgr inż. Piotr Miąso