Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista/Starszy specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2024-02-16 14:46:17


Specjalista/Starszy specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 16.02.2024 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista/Starszy specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się nw. kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 3/2024 z terminem składania ofert do dnia 12.02.2024 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Anna Szewczyk Rzeszów