Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Referent – Wydział Dokumentacji Technicznej


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2024-02-09 12:22:50


Referent – Wydział Dokumentacji Technicznej


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 09.02.2024 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent – Wydział Dokumentacji Technicznej
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nw. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 1/2024 z terminem składania ofert do dnia 08.02.2024 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Bogusz Kinga Leśniówka
2. Mąka Marcin Rzeszów
3. Perłowska Karolina Gbiska
4. Żyłka Anna Rzeszów