Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Stanowisko ds. Technologii


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2024-01-11 13:34:56


Specjalista – Stanowisko ds. Technologii


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 11.01.2024 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Stanowisko ds. Technologii
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na w/w stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 39/2023 z terminem składania ofert do dnia 29.12.2023 r.