Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-12-27 13:17:44


Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 27.12.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 37/2023 z terminem składania ofert do dnia 14.12.2023 r.