Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-11-30 12:56:45


Referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 29.11.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się nw. kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 35/2023 z terminem składania ofert do dnia 26.11.2023 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Natalia Chorzępa Przyszów