Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Nieruchomości


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-10-24 09:46:11


Starszy referent – Wydział Nieruchomości


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 23.10.2023 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy referent – Wydział Nieruchomości
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nw. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 33/2023 z terminem składania ofert do dnia 22.10.2023 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Daniel Libera Łęg Tarnowski
2. Joanna Premik Rzeszów