Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2023-11-06 15:08:00


Starszy referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 06.11.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się nw. kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze  Nr 32/2023 z terminem składania ofert do dnia 20.10.2023 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Bogusław Tofilski Wólka Tanewska