Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2023-04-18 15:42:34


Referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 18.04.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent  – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 18/2023 z terminem składania ofert do dnia 06.04.2023 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Grzegorz Koperczak  Lubaczów