Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-03-24 11:37:47


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 24.03.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 12/2023 z terminem składania ofert do dnia 15.03.2023 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Piotr Barzyk Siary