Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-02-01 14:25:22


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 01.02.2023 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 4/2023 z terminem składania ofert do dnia 31.01.2023 r.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso