Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-10-17 18:26:52


Referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 17.10.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nw. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeni o naborze Nr 51/2022 z terminem składania ofert do dnia  05.10.2022 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Anna Figurska Mielec 
2. Sylwia Siembab Mielec

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

     ds. Przygotowania Inwestycji

              mgr inż. Krzysztof Siwek