Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent / Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-09-21 18:27:49


Starszy referent / Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Rzeszów, dnia 21.09.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Starszy referent /Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nw. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 49/2022 z terminem składania ofert do dnia  16.09.2022 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Agata Piątkowska-Rodzeń Rzeszów
2. Piotr Stodulski Rzeszów
3. Marta Olejarz Rzeszów

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso