Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Inwestycji Wieloletnich


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-09-01 14:12:25


Starszy referent – Wydział Inwestycji Wieloletnich


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Rzeszów, dnia 31.08.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Starszy referent – Wydział Inwestycji Wieloletnich
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się nw. kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 47/2022 z terminem składania ofert do dnia 30.08.2022 r.:

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Agata Piątkowska-Rodzeń Rzeszów
2. Barbara Steciuk Rzeszów

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso