Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista ds. Informacji Publicznej


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-08-16 14:29:18


Specjalista ds. Informacji Publicznej


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Rzeszów, dnia 16.08.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Specjalista ds. Informacji Publicznej
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 43/2022 z terminem składania ofert do dnia 29.07.2022 r.:

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Bartosz Krzywda Rzeszów
2. Joanna Szarata Rzeszów
3. Agnieszka Tercha Rzeszów

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso