Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-08-17 11:32:23


Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Rzeszów, dnia 16.08.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się nw. kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 42/2022 z terminem składania ofert do dnia 29.07.2022 r.:

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Dariusz Pyryt Stalowa Wola

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso