Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista ds. Informacji Publicznej


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-07-04 15:35:42


Specjalista ds. Informacji Publicznej


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 04.07.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista ds. Informacji Publicznej
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że na ww. stanowisko pracy wpłynęła jedna oferta która nie spełniała wymogów formalnych – ogłoszenie o naborze nr 36/2022 z terminem składania ofert do dnia 28.06.2022 r

 

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso