Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-06-23 14:22:57


Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 23.06.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że na w/w stanowisko wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu  o naborze Nr 32/2022 (z terminem składania ofert do dnia 20.06.2022 r.).

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso