Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Dróg


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-06-21 15:39:01


Starszy referent – Wydział Dróg


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 20.06.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy referent – Wydział Dróg
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 30/2022 z terminem składania ofert do dnia 15.06.2022 r.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso