Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Naczelnik Wydziału Inwestycji Wieloletnich


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-06-03 14:16:58


Naczelnik Wydziału Inwestycji Wieloletnich


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 03.06.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Wieloletnich
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 28/2022 z terminem składania ofert do dnia 31.05.2022 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Bogusław Cienki Głogów Małopolski

 

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso