Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Referent – Wydział Planowania


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-05-24 12:24:23


Referent – Wydział Planowania


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 24.05.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent – Wydział Planowania
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 26/2022 z terminem składania ofert do dnia 20.05.2022 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Natalia Bator Rzeszów
2. Katarzyna Kozak Niebylec
3. Marzena Paśko Rzeszów

 

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso