Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy Referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-05-05 10:37:34


Starszy Referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 04.05.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 RZESZÓW

 

Starszy referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 19/2022 z terminem składania ofert do dnia 25.04.2022 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Wojciech Ćwikła Mielec

 

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso