Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Wydział Inwestycji Jednorocznych


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-04-27 15:13:04


Wydział Inwestycji Jednorocznych


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 26.04.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

 

Specjalista – Wydział Inwestycji Jednorocznych

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 18/2022 z terminem składania ofert do 25.04.2022 r.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso