Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Radca prawny


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 17.05.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Radca prawny
…………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 17/2022 (z terminem składania ofert do 25.04.2022 r.) na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Monika Pigóra-Bieniek zam. Rzeszów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Pigóra-Bieniek przystąpiła do następnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy kwalifikacyjnej jako jedyna kandydatka, ponieważ druga kandydatka zrezygnowała z dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Monika Pigóra-Bieniek posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe na stanowisku objętym naborem.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-04-12 15:50:36

Data modyfikacji: 2022-05-18 12:50:49

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-04-12 15:50:37
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-05-05 15:06:28
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-05-05 15:07:19
Podgląd