Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 13.04.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

              Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 11/2022 (z terminem składania ofert do 15.03.2022r.) na ww. stanowisko została wybrana

Pani Agnieszka Lachowicz  zam. Rzeszów 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Agnieszka Lachowicz spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy  na stanowisku Specjalista – Wydział Zamówień Publicznych.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-03-01 14:01:21

Data modyfikacji: 2022-04-13 15:26:34

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-03-01 14:01:21
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-03-28 15:17:46
Podgląd