Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 08.03.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Starszy referent  – Wydział Tras Rowerowych

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy wpłynęły 2 oferty, które nie spełniały wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze  Nr 5/2022 (z terminem składania ofert do dnia 15.02.2022).

W związku z powyższym nabór Nr 5/2022 nie został rozstrzygnięty.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-02-02 13:51:23

Data modyfikacji: 2022-03-09 15:25:42

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-02-02 13:51:24
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-03-09 15:22:46
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-03-09 15:25:22
Podgląd