Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Dróg


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 15.11.2021 r.

 

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Specjalista – Wydział Dróg

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na w/w stanowisko pracy wpłynęła oferta, która nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu  o naborze Nr 16/2021 (z terminem składania ofert do dnia 4.10.2021 r.).

Jednocześnie informujemy, że nabór nr 16/2021 na ww. stanowisko został zakończony.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Przygotowania Inwestycji
mgr inż. Wojciech Buczak


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-09-22 15:28:12

Data modyfikacji: 2021-11-22 13:58:21

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-09-22 15:28:13
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-09-22 15:29:50
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-11-22 13:54:56
Podgląd