Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Dróg


Rzeszów, dn. 28.05.2021 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Dróg
…………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że na w/w stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta - ogłoszenie o naborze Nr 5/2021 (z terminem składania ofert do dnia 21.05.2021 r.).

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-05-10 15:16:21

Data modyfikacji: 2021-05-28 13:27:27

Wersja: 7 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-05-10 15:16:22
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-05-10 15:30:56
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-05-10 15:34:45
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-05-10 15:41:03
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-05-28 13:26:59
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-05-28 13:27:28
Podgląd