Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Starszy referent - Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu


 

                                                                                   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

                                                                                                                                           Rzeszów dn. 18.12.2020 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy referent – RDW Mielec

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru (ogłoszenie Nr 6/2020 z terminem składania ofert do dnia 02.10.2020 r.) na w/w stanowisko został wybrany

Pan Piotr Możdżeń zam. Kraczkowa

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Piotr Możdżeń spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Starszego referenta w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Mielcu.

 

                                                     Dyrektor

                                                                                                                                                  mgr inż. Piotr Miąso

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-09-21 16:21:00

Data modyfikacji: 2020-12-18 16:47:22

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-09-22 07:20:29
Podgląd