Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Dokumentacji


INFORMACJA  O WYNIKACH NABORU

                                                                                                                                                                           Rzeszów dn. 29.09.2020 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

                                                                                                       Specjalista – Wydział Dokumentacji

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru (ogłoszenie Nr 4/2020 z terminem składania ofert do dnia 15.09.2020 r.) na w/w stanowisko został wybrany

Pan Mikołaj Wójcik zam. Dębica

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Mikołaj Wójcik spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Specjalista w Wydziale Dokumentacji w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Dyrektor

mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-09-02 13:12:38

Data modyfikacji: 2020-09-29 15:15:12

Wersja: