Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Starszy referent - Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 28.09.2020 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Starszy referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru (ogłoszenie Nr 3/2020 z terminem składania ofert do dnia 03.09.2020 r.) na w/w stanowisko została wybrana

 

Pani Marta Lech zam. Stalowa Wola

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marta Lech spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Starszego referenta w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli.

 

                Dyrektor

          mgr inż. Piotr Miąso

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-08-21 12:02:07

Data modyfikacji: 2020-09-29 15:01:59

Wersja: 2