Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista Wydział Zarządzania Ruchem


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                                                                                  Rzeszów, 24.08.2020 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista - Wydział Zarządzania Ruchem

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru (ogłoszenie Nr 2/2020 z terminem składania ofert do dnia 11.08.2020 r.) na w/w stanowisko została wybrana 

Pani Magdalena Kazalska zam. Strzyżów

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Magdalena Kazalska spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Specjalista w Wydziale Zarządzania Ruchem w Podkarpackim Zarządzie Dróg wojewódzkich w Rzeszowie.

 

                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                                                          mgr inż. Piotr Miąso

 

 

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-07-30 14:15:15

Data modyfikacji: 2020-09-10 17:37:00

Wersja: