Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Referent – Wydział Inżynierii Ruchu


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 14.03.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent – Wydział Inżynierii Ruchu
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 9/2023 (z terminem składania ofert do 20.02.2023 r.) na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Jolanta Jodłowska zam. Rzeszów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Jolanta Jodłowska spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-02-08 14:13:06

Data modyfikacji: 2023-03-14 10:36:30

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-02-08 14:13:07
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-02-08 14:14:11
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-02-08 14:27:01
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-03-02 14:49:55
Podgląd