Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 26.01.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich
………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 1/2023 (z terminem składania ofert do 23.01.2023 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich nie wpłynęła żadna oferta.

Nabór Nr 1/2023 został zakończony bez rozstrzygnięcia.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-01-11 11:00:59

Data modyfikacji: 2023-01-27 06:48:48

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-01-11 11:01:00
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-01-11 11:03:34
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-01-27 06:46:36
Podgląd