Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 22.11.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 59/2022 (z terminem składania ofert do 31.10.2022 r.) na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Janusz Kowalski zam. Cieklin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Janusz Kowalski spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-10-20 11:27:02

Data modyfikacji: 2022-11-22 12:43:01

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-10-20 11:27:03
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-11-15 10:44:48
Podgląd