Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Wydziały


Wersja: 8

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-01-03 09:13:00


Nr pokoju

 

WYKAZ STANOWISK

 

Nr telefonu

26

 

SEKRETARIATbiuro(at)pzdw.pl

Iwona Rzepa, Marzena Pietraszek

 

17 860-94-55

faks: 17 860-94-56

 

 

DYREKCJA

 

26

 

mgr inż. Piotr Miąso

DYREKTOR NACZELNY

 

17 860-94-55

26

 

mgr inż. Kazimierz Surmacz

Z-CA DYREKTORA ds. ZARZĄDZANIA SIECIĄ

 

17 860-94-55

26

 

mgr inż. Joanna Szozda

Z-CA DYREKTORA ds. REALIZACJI INWESTYCJI

 

17 860-94-55

35

 

mgr Janusz Tereszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

17 860-94-84

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

 

22

 

Jan Hołota jan.holota(at)pzdw.pl

Główny Specjalista ds. Organizacji Ruchu

 

17 860-94-71

37

 

Ewa Sudoł-Sikora ewa.sikora(at)pzdw.pl

Specjalista ds. Informacji Publicznej

 

17 860-94-81

663 224 040

33

 

Zdzisław Sołtys zdzislaw.soltys(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i ppoż.

 

17 860-94-86

 

32

 

Tadeusz Mach tadeusz.mach(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

 

17 860-94-64

 

 

SEKCJA PRAWNA

 

 

8

 

Sekcja Prawna prawny(at)pzdw.pl

Maria Litwa, Arkadiusz Kopczyk

 

17 860-94-61

 

WYDZIAŁY

 

30a

 

Wydział Organizacyjno – Kadrowy kadry(at)pzdw.pl

Naczelnik – Alicja Rutka

 

17 860-94-54

 

22

 

Wydział Zarządzania Ruchem wr(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bartosz Rykała

 

17 860-94-58

2

 

Wydział Uzgodnień wu(at)pzdw.pl

p.o. Naczelnika - Halina Jajko

 

17 860-94-57

21

 

Wydział Dróg drogi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Piotr Więcek

 

17 860-94-79

3

 

Wydział Mostów mosty(at)pzdw.pl

Naczelnik – Maciej Wielgosz

 

17 860-94-76

24

 

Wydział Planowania wp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Artur Wierzbicki

 

17 860-94-78

28

 

Wydział Dokumentacji wdt(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jakub Frankowski

 

17 860-94-77

4

 

Wydział Nieruchomości wn(at)pzdw.pl

Naczelnik – Grzegorz Nosek

 

17 860-94-62

36

 

Wydział Zamówień Publicznych wzp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Mariusz Górak

 

17 860-94-90

29

 

Wydział Realizacji Inwestycji wri(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bogusław Gotkowski

 

17 860-94-82

38

 

Wydział Funduszy Unijnych wfu(at)pzdw.pl

p.o. Naczelnika – Edyta Leniart-Bukała

 

17 860-94-74

31

 

Wydział Księgowo – Finansowy ksiegowosc(at)pzdw.pl

Naczelnik – Dariusz Tłuczek

 

17 860-94-67

8

 

Wydział Administracji wa(at)pzdw.pl

p.o. Naczelnika – Jerzy Osak

 

17 860-94-83

 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

zima(at)pzdw.pl

 

tel.: 17 860-94-94

faks: 17 860-94-60