Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Wydziały


Wersja: 65

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-11-19 13:23:07


nr pokoju
WYKAZ STANOWISK
nr telefonu
A14
Kancelariabiuro(at)pzdw.pl
Ewa Sudoł-Sikora
17 860-94-55
faks 17 860-94-56
DYREKCJA
A15
Piotr Miąso
Dyrektor Naczelny
17 860-94-55
-
-
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią
17 860-94-55
A16
Magdalena Rak
Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
17 860-94-55
A17
Wojciech Buczak
Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji
17 860-94-55
A23
Ewa Dobrowolska
Główny Księgowy
17 860-94-92
SAMODZIELNE STANOWISKA
A8
Piotr Majewski bhp(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
17 860-94-83
A02
Aldona Gujda rzecznik(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. Informacji Publicznej
17 860-94-81
A02
Grzegorz Rędziniak grzegorz.redziniak(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
17 860-94-86
A20
Tadeusz Mach tajna(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych
17 860-94-97
A29
Stanowisko ds. Tras Rowerowych
17 860-94-96
 
SEKCJE
 
A6
Sekcja Prawna prawny(at)pzdw.pl
Maria Litwa, Arkadiusz Kopczyk
17 860-94-61
A27
Sekcja Informatyczna it(at)pzdw.pl
Kierownik – Jacek Bieniasz
17 860-94-52
WYDZIAŁY
B4
Wydział Kadr i Płac kadry(at)pzdw.pl
Naczelnik – Ewa Mach
17 860-94-54
A10
Wydział Inżynierii Ruchu wr(at)pzdw.pl
Naczelnik – Bartosz Rykała
17 860-94-58
A9
Wydział Dróg drogi(at)pzdw.pl
Naczelnik – Piotr Więcek
17 860-94-79
A3
Wydział Ochrony Środowiska wos(at)pzdw.pl
Naczelnik – Edyta Trzyna
17 860-94-71
A5
Wydział Mostów mosty(at)pzdw.pl
Naczelnik – Maciej Wielgosz
17 860-94-76
A12
Wydział Planowania wp(at)pzdw.pl
Naczelnik – Artur Wierzbicki
17 860-94-78
B1
Wydział Dokumentacji wdt(at)pzdw.pl
Naczelnik – Jakub Frankowski
17 860-94-77
A4
Wydział Nieruchomości wn(at)pzdw.pl
Naczelnik – Grzegorz Nosek
17 860-94-62
A24
Wydział Zamówień Publicznych wzp(at)pzdw.pl
Naczelnik – Mariusz Górak
17 860-94-90
B3
Wydział Inwestycji Jednorocznych wj(at)pzdw.pl
Naczelnik – Bogusław Gotkowski
17 860-94-82
B10
Wydział Inwestycji Wieloletnich wi(at)pzdw.pl
Naczelnik – Edyta Leniart-Bukała
17 860-94-74
A18
Wydział Finansowo - Księgowy ksiegowosc(at)pzdw.pl
Naczelnik – ---
17 860-94-67
A8
Wydział Administracji wa(at)pzdw.pl
Naczelnik – Jerzy Osak
17 860-94-83
 
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
17 860-94-94
faks 17 860-94-60
Adresy e-mail zabezpieczone przed spamem - należy zamienić (at) na @