Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Wydziały


Wersja: 63

Zmodyfikował: Piotr Miąso

Data modyfikacji: 2021-09-25 14:52:53


nr pokoju
WYKAZ STANOWISK
nr telefonu
26
Kancelariabiuro(at)pzdw.pl
Ewa Sudoł-Sikora
17 860-94-55
faks 17 860-94-56
DYREKCJA
26
Piotr Miąso
Dyrektor Naczelny
17 860-94-55
26
-
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią
17 860-94-55
26
Magdalena Rak
Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
17 860-94-55
25
Wojciech Buczak
Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji
17 860-94-55
35
Ewa Dobrowolska
Główny Księgowy
17 860-94-92
SAMODZIELNE STANOWISKA
8
Piotr Majewski bhp(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
17 860-94-83
33
Aldona Gujda rzecznik(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. Informacji Publicznej
17 860-94-81
33
Grzegorz Rędziniak grzegorz.redziniak(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
17 860-94-86
32
Tadeusz Mach tajna(at)pzdw.pl
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych
17 860-94-97
46
Stanowisko ds. Tras Rowerowych
17 860-94-96
 
SEKCJE
 
6
Sekcja Prawna prawny(at)pzdw.pl
Maria Litwa, Arkadiusz Kopczyk
17 860-94-61
44
Sekcja Informatyczna it(at)pzdw.pl
p.o. Kierownik – Jacek Bieniasz
17 860-94-52
WYDZIAŁY
30
Wydział Kadr i Płac kadry(at)pzdw.pl
Naczelnik – Ewa Mach
17 860-94-54
22
Wydział Inżynierii Ruchu wr(at)pzdw.pl
Naczelnik – Bartosz Rykała
17 860-94-58
21
Wydział Dróg drogi(at)pzdw.pl
Naczelnik – Piotr Więcek
17 860-94-79
3
Wydział Ochrony Środowiska wos(at)pzdw.pl
Naczelnik – Edyta Trzyna
17 860-94-71
5
Wydział Mostów mosty(at)pzdw.pl
Naczelnik – Maciej Wielgosz
17 860-94-76
24
Wydział Planowania wp(at)pzdw.pl
Naczelnik – Artur Wierzbicki
17 860-94-78
27
Wydział Dokumentacji wdt(at)pzdw.pl
Naczelnik – Jakub Frankowski
17 860-94-77
4
Wydział Nieruchomości wn(at)pzdw.pl
Naczelnik – Grzegorz Nosek
17 860-94-62
36
Wydział Zamówień Publicznych wzp(at)pzdw.pl
Naczelnik – Mariusz Górak
17 860-94-90
29
Wydział Inwestycji Jednorocznych wj(at)pzdw.pl
Naczelnik – Bogusław Gotkowski
17 860-94-82
41
Wydział Inwestycji Wieloletnich wi(at)pzdw.pl
Naczelnik – Edyta Leniart-Bukała
17 860-94-74
31a
Wydział Finansowo - Księgowy ksiegowosc(at)pzdw.pl
Naczelnik – ---
17 860-94-67
8
Wydział Administracji wa(at)pzdw.pl
Naczelnik – Jerzy Osak
17 860-94-83
 
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
17 860-94-94
faks 17 860-94-60
Adresy e-mail zabezpieczone przed spamem - należy zamienić (at) na @