Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Wydziały


Wersja: 58

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2021-08-24 14:17:41


nr pokoju

WYKAZ STANOWISK

nr telefonu

26

Sekretariatbiuro(at)pzdw.pl

Ewa Sudoł-Sikora

17 860-94-55

faks 17 860-94-56

DYREKCJA

26

Piotr Miąso

Dyrektor Naczelny

17 860-94-55

26

-

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

17 860-94-55

26

Magdalena Rak

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

17 860-94-55

25

Wojciech Buczak

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

17 860-94-55

35

Ewa Dobrowolska

Główny Księgowy

17 860-94-92

SAMODZIELNE STANOWISKA

8

Piotr Majewski bhp(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i Ppoż.

17 860-94-83

33

Aldona Gujda rzecznik(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Informacji Publicznej

17 860-94-81

33

Grzegorz Rędziniak grzegorz.redziniak(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

17 860-94-86

32

Tadeusz Mach tajna(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

17 860-94-97

46

Łukasz Andres trasy.rowerowe(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Tras Rowerowych

17 860-94-96

 

SEKCJE

 

6

Sekcja Prawna prawny(at)pzdw.pl

Maria Litwa, Arkadiusz Kopczyk

17 860-94-61

44

Sekcja Informatyczna it(at)pzdw.pl

p.o. Kierownik – Jacek Bieniasz

17 860-94-52

WYDZIAŁY

30

Wydział Kadr i Płac kadry(at)pzdw.pl

Naczelnik – Ewa Mach

17 860-94-54

22

Wydział Inżynierii Ruchu wr(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bartosz Rykała

17 860-94-58

21

Wydział Dróg drogi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Piotr Więcek

17 860-94-79

3

Wydział Ochrony Środowiska wos(at)pzdw.pl

Naczelnik – Edyta Trzyna

17 860-94-71

5

Wydział Mostów mosty(at)pzdw.pl

Naczelnik – Maciej Wielgosz

17 860-94-76

24

Wydział Planowania wp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Artur Wierzbicki

17 860-94-78

27

Wydział Dokumentacji wdt(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jakub Frankowski

17 860-94-77

4

Wydział Nieruchomości wn(at)pzdw.pl

Naczelnik – Grzegorz Nosek

17 860-94-62

36

Wydział Zamówień Publicznych wzp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Mariusz Górak

17 860-94-90

29

Wydział Inwestycji Jednorocznych wj(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bogusław Gotkowski

17 860-94-82

41

Wydział Inwestycji Wieloletnich wi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Edyta Leniart-Bukała

17 860-94-74

31a

Wydział Finansowo - Księgowy ksiegowosc(at)pzdw.pl

Naczelnik – Dariusz Tłuczek

17 860-94-67

8

Wydział Administracji wa(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jerzy Osak

17 860-94-83

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

 zima(at)pzdw.pl

17 860-94-94

faks 17 860-94-60

Adresy e-mail zabezpieczone przed spamem - należy zamienić (at) na @