Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Wydziały


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2017-12-28 09:44:30


Nr pokoju

WYKAZ STANOWISK

Nr telefonu

26

 

SEKRETARIATbiuro(at)pzdw.pl

Aldona Gujda, Marzena Pietraszek

tel.:   17 860-94-55

faks: 17 860-94-56

 

 

DYREKCJA

26

 

mgr inż. Piotr Miąso

DYREKTOR NACZELNY

17 860-94-55

26

 

mgr inż. Kazimierz Surmacz

Z-CA DYREKTORA ds. ZARZĄDZANIA SIECIĄ

17 860-94-55

26

 

mgr inż. Joanna Szozda

Z-CA DYREKTORA ds. REALIZACJI INWESTYCJI

17 860-94-55

35

 

mgr Janusz Tereszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

17 860-94-84

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

22

 

Jan Hołota   jan.holota(at)pzdw.pl

Główny Specjalista ds. Organizacji Ruchu

17 860-94-71

37

 

Ewa Sudoł-Sikora  ewa.sikora(at)pzdw.pl

Specjalista ds. Informacji Publicznej

17 860-94-81

663 224 040

33

 

Zdzisław Sołtys   zdzislaw.soltys(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i ppoż.

17 860-94-86

 

32

 

Tadeusz Mach  tadeusz.mach(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

17 860-94-64

 

 

SEKCJA PRAWNA

 

8

 

Sekcja Prawna    prawny(at)pzdw.pl

Maria Litwa, Arkadiusz Kopczyk

17 860-94-61

 

WYDZIAŁY

30a

 

Wydział Organizacyjno – Kadrowy    kadry(at)pzdw.pl

Naczelnik – Alicja Rutka

17 860-94-54

 

22

 

Wydział Zarządzania Ruchem    wr(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bartosz Rykała

17 860-94-58

2

 

Wydział Uzgodnień    wu(at)pzdw.pl

p.o. Naczelnik   - Halina Jajko

17 860-94-57

21

 

Wydział Dróg    drogi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Piotr Więcek

17 860-94-79

3

 

Wydział Mostów    mosty(at)pzdw.pl

Naczelnik – Maciej Wielgosz

17 860-94-76

24

 

Wydział Planowania    wp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Artur Wierzbicki

17 860-94-78

28

 

Wydział Dokumentacji    wdt(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jakub Frankowski

17 860-94-77

4

 

Wydział Nieruchomości    wn(at)pzdw.pl

Naczelnik – Grzegorz Nosek

17 860-94-62

36

 

Wydział Zamówień Publicznych    wzp(at)pzdw.pl

Naczelnik –  Mariusz Górak

17 860-94-90

29

 

Wydział Realizacji Inwestycji    wri(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bogusław Gotkowski

17 860-94-82

38

 

Wydział Funduszy Unijnych    wfu(at)pzdw.pl

p.o. Naczelnik – Edyta Leniart-Bukała

 

17 860-94-74

31

 

Wydział Księgowo – Finansowy    ksiegowosc(at)pzdw.pl

Naczelnik – Dariusz Tłuczek

17 860-94-67

8

 

Wydział Administracji    wa(at)pzdw.pl

p.o. Naczelnik – Jerzy Osak

17 860-94-83

 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

 zima(at)pzdw.pl

tel.:   17 860-94-94

faks: 17 860-94-60

Adresy e-mail zabezpieczone przed spamem, proszę zamienić (at) na @