Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Sprawozdania finansowe


Wersja: 19

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2024-05-09 11:09:04


Niedostępne cyfrowo raporty z systemu BeSTia.

Sprawozdania finansowe za rok 2023

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2022

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2021

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2020

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2019

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2018

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA