Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Sprawozdania finansowe


Wersja: 16

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2021-05-07 10:40:57


Niedostępne cyfrowo raporty z systemu BeSTia.

Sprawozdania finansowe za rok 2020

BILANS 

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2019

BILANS 

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2018

BILANS 

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA