Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Wydziały


Wersja: 14

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-01-03 22:35:45


nr pokoju

WYKAZ STANOWISK

nr telefonu

26

 

Sekretariatbiuro(at)pzdw.pl

Iwona Rzepa, Marzena Pietraszek

 

17 860-94-55

fax 17 860-94-56

 

DYREKCJA

26

 

mgr inż. Piotr Miąso

Dyrektor Naczelny

 

17 860-94-55

26

 

mgr inż. Kazimierz Surmacz

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

 

17 860-94-55

26

 

mgr inż. Joanna Szozda

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

 

17 860-94-55

35

 

mgr Janusz Tereszkiewicz

Główny Księgowy

 

17 860-94-84

SAMODZIELNE STANOWISKA

22

 

Jan Hołota   jan.holota(at)pzdw.pl

Główny Specjalista ds. Organizacji Ruchu

 

17 860-94-71

37

 

Ewa Sudoł-Sikora  ewa.sikora(at)pzdw.pl

Specjalista ds. Informacji Publicznej

 

17 860-94-81

663 224 040

33

 

Zdzisław Sołtys   zdzislaw.soltys(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i ppoż.

 

17 860-94-86

 

32

 

Tadeusz Mach  tadeusz.mach(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

 

17 860-94-64

 

SEKCJA PRAWNA

 

8

 

Sekcja Prawna    prawny(at)pzdw.pl

Maria Litwa, Arkadiusz Kopczyk

 

17 860-94-61

WYDZIAŁY

30a

 

Wydział Organizacyjno – Kadrowy    kadry(at)pzdw.pl

Naczelnik – Alicja Rutka

 

17 860-94-54

 

22

 

Wydział Zarządzania Ruchem    wr(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bartosz Rykała

 

17 860-94-58

2

 

Wydział Uzgodnień    wu(at)pzdw.pl

 

p.o. Naczelnika – Halina Jajko

 

17 860-94-57

21

 

Wydział Dróg    drogi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Piotr Więcek

 

17 860-94-79

3

 

Wydział Mostów    mosty(at)pzdw.pl

Naczelnik – Maciej Wielgosz

 

17 860-94-76

24

 

Wydział Planowania    wp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Artur Wierzbicki

 

17 860-94-78

28

 

Wydział Dokumentacji    wdt(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jakub Frankowski

 

17 860-94-77

4

 

Wydział Nieruchomości    wn(at)pzdw.pl

Naczelnik – Grzegorz Nosek

 

17 860-94-62

36

 

Wydział Zamówień Publicznych    wzp(at)pzdw.pl

Naczelnik –  Mariusz Górak

 

17 860-94-90

29

 

Wydział Realizacji Inwestycji    wri(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bogusław Gotkowski

 

17 860-94-82

38

 

Wydział Funduszy Unijnych    wfu(at)pzdw.pl

p.o. Naczelnika – Edyta Leniart-Bukała

 

17 860-94-74

31

 

Wydział Księgowo – Finansowy    ksiegowosc(at)pzdw.pl

Naczelnik – Dariusz Tłuczek

 

17 860-94-67

8

 

Wydział Administracji    wa(at)pzdw.pl

p.o. Naczelnika – Jerzy Osak

 

17 860-94-83

 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

 zima(at)pzdw.pl

 

17 860-94-94

fax 17 860-94-60

Adresy e-mail zabezpieczone przed spamem - należyzamienić (at) na @