Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Sprawozdania finansowe


Wersja: 12

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-12-08 12:23:26


Sprawozdania finansowe za rok 2018

BILANS 

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA

Sprawozdania finansowe za rok 2019

BILANS 

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA